Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity.
Rozvoj technologické platformy NZIS — CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Kontakty

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Palackého nám. 4, P. O. Box 60
Praha 2 – Nové Město
128 01

http://www.uzis.cz/
Jméno Role v projektu E-mail Telefon
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Odborný garant/gestor projektu ladislav.dusek@uzis.cz +420 224 972 712
Ing. Milan Blaha, Ph.D. Vedoucí metodik rozvoje NZIS milan.blaha@uzis.cz +420 224 972 266
Ing. Klára Muselíková Koordinátor projektu klara.muselikova@uzis.cz +420 224 972 645

Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. [cit. 2017-9-20]. Dostupné z: http://rozvojnzis.uzis.cz.

2017 Rozvoj technologické platformy NZIS | mapa serveru