Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity.
Rozvoj technologické platformy NZIS — CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Odkazy

Ústav zdravotnických informací a statistiky
ÚZIS – projekt NZIS
Regionální zpravodajství NZIS
Národní portál Systém hlášení nežádoucích událostí
Synergický projekt DRG Restart

Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. [cit. 2017-9-20]. Dostupné z: http://rozvojnzis.uzis.cz.

2017 Rozvoj technologické platformy NZIS | mapa serveru