Analytický reporting

Regionální zpravodajství NZIS

Účelem regionálního zpravodajství NZIS je poskytovat údaje o zdravotnictví a zdravotní situaci v krajích České republiky. Informace jsou podle způsobu zpracování rozděleny do dvou kategorií, tedy na statistické výstupy, analýzy a publikace.

http://reporting.uzis.cz/


Národní portál Systém hlášení nežádoucích událostí

Účelem centrálního systému hlášení nežádoucích událostí je nejen sledování jejich výskytu v klinické praxi a centrální hlášení, ale zejména snaha o metodickou podporu při jejich hlášení dle jednotné terminologie a uplatňování preventivních opatření – tedy účelných proaktivních ochranných strategií.

http://shnu.uzis.cz/