Informace o NZIS

Národní zdravotnický informační systém (NZIS) je jednotný celostátní informační systém, určený:

Správou NZIS byl na základě pověření MZ ČR pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) v souladu se základním účelem a předmětem jeho činnosti vyplývajícím ze Statutu ÚZIS ČR.

Více informací o NZIS na webu ÚZIS ČR