Odkazy

Ústav zdravotnických informací a statistiky
ÚZIS – projekt NZIS
Regionální zpravodajství NZIS
Národní portál Systém hlášení nežádoucích událostí
Synergický projekt DRG Restart