O projektu

Národní zdravotnický informační systém (NZIS) byl dlouhodobě zanedbáván jako celek, dlouhodobě se potýkal s podfinancováním aktivit správce registru, ale také s nedostatečnou demonstrací možností využití dat NZIS státní správou a ostatními institucemi cílové skupiny (více Cílová skupina). Protože většina aktivit v oblasti zdravotních informačních systémů byla v minulosti realizována subdodavatelsky, dnes zcela chybí interní resortní tým specialistů, kteří by byli schopni provádět analytická hodnocení i základní SW vývoj realizovat interními silami resortu, případně kvalifikovaně kontrolovat a spravovat dodávaná SW řešení. Doposud také neexistuje standardizovaná informační platforma pro cílové skupiny, která by umožňovala jednotlivým institucím adekvátně hodnotit, řídit a optimalizovat jim příslušející část zdravotního systému ČR. Orgány státní správy nemají dostatek informací o možnostech použití datových výstupů a způsobech jejich interpretace. Metodické dokumenty pokrývající hlášení údajů do všech registrů NZIS zcela chybí nebo jsou zastaralé a nedostatečné, přičemž metodické sjednocení postupů pro zadávání dat je s ohledem na cca 30 000 poskytovatelů přispívajících do NZIS nezbytné. Dalšími problémy je neexistence datového úložiště, které by umožňovalo přijímat data od zdravotních pojišťoven a nedostatečná automatizace sběru dat. Uvedené problémy jsou řešeny v rámci projektu Rozvoj technologické platformy NZIS, který je pro budoucí rozvoj a dlouhodobou udržitelnost NZIS nezbytný.

Oficiálním partnerem projektu Rozvoj technologické platformy NZIS je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.