Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity státní správy prostřednictvím využití dat z registrů NZIS. Cíl projektu bude realizován nově ustaveným interním týmem odborníků, kteří vytvoří jádro interní kapacity resortu Ministerstva zdravotnictví pro tento typ činnosti a budou nositelem dlouhodobé udržitelnosti výstupů a výsledků projektu.

Dílčí cíle projektu: