Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity státní správy prostřednictvím využití dat z registrů NZIS. Cíl projektu bude realizován nově ustaveným interním týmem odborníků, kteří vytvoří jádro interní kapacity resortu Ministerstva zdravotnictví pro tento typ činnosti a budou nositelem dlouhodobé udržitelnosti výstupů a výsledků projektu.

Dílčí cíle projektu:

  • vybudování interního týmu specialistů, kteří zajistí realizaci a udržitelnost projektu
  • vytvoření nových a modernizace stávajících metodických dokumentů, které pokrývají hlášení údajů do všech registrů NZIS, a zavedení jasných postupů pro vyplňování dat v NZIS, čímž se zvýší kvalita, validita a homogenita dat
  • vybudování analytického reportingu z NZIS, poskytovaného dle potřeb jednotlivých segmentů cílové skupiny, čímž vznikne optimalizovaná a standardizovaná informační platforma pro cílové skupiny
  • podpora nastavení a rozvoje procesů vedoucích ke zlepšení kvality vykazovaných dat, vybudování datového úložiště dat plátců zdravotní péče, které umožní přijímat data od zdravotních pojišťoven
  • vytvoření nových nebo inovace stávajících metodických postupů a validačních kontrol a jejich zahrnutí do datových standardů relevantních registrů NZIS, čímž dojde k zavedení automatizovaného elektronického sběru dat a zvýšení počtu zpravodajských jednotek, což výrazně přispěje k udržitelnosti výstupů projektu a snížení administrativní zátěže
  • systematické informování a cílené vzdělávání jednotlivých segmentů cílové skupiny v oblasti užití dat a analytického reportingu NZIS