Plánované aktivity

Všechny plánované odborné aktivity směřují k naplnění globálního cíle, tedy k rozvoji informační kapacity Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a zvýšení efektivity státní správy prostřednictvím využití dat z registrů NZIS. Realizace projektu je rozdělena do dílčích aktivit, které jsou realizované vytvořeným odborným týmem či projektovou kanceláří. Zásadní klíčové aktivity v realizované v rámci projektu budou zejména: