Analytický reporting

Regionální zpravodajství NZIS

Účelem regionálního zpravodajství NZIS je poskytovat údaje o zdravotnictví a zdravotní situaci v krajích České republiky. Informace jsou podle způsobu zpracování rozděleny do dvou kategorií, tedy na statistické výstupy, analýzy a publikace.

http://reporting.uzis.cz/


Národní portál Systém hlášení nežádoucích událostí

Účelem centrálního systému hlášení nežádoucích událostí je nejen sledování jejich výskytu v klinické praxi a centrální hlášení, ale zejména snaha o metodickou podporu při jejich hlášení dle jednotné terminologie a uplatňování preventivních opatření – tedy účelných proaktivních ochranných strategií.

http://shnu.uzis.cz/


Interní webové reporty pro validaci dat NZIS

V rámci tohoto výstupu byly připraveny a naprogramovány interní webové reporty v MS Reporting Services, které slouží pro potřeby zaměstnanců ÚZIS ČR. Reporty byly napojeny přímo na živá data v registrech (po jejich anonymizaci) a umožňují tak bezprostřední kontrolu, zda jsou data do registrů zadávána zpravodajskými jednotkami v požadované kvalitě a zejména v předpokládaném počtu a v řádném termínu. Jedná se tedy převážně o provozní technický reporting. V rámci každého registru byly reporty sumarizovány do katalogu, dílčí výstupy jsou k nahlédnutí níže.

Katalogy reportů

 • NRPZS - Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
  Otevřít katalog
 • NOR – Národní onkologický registr
  Otevřít katalog
 • NRROD – Národní registr rodiček
  Otevřít katalog
 • NRNAR – Národní registr novorozenců
  Otevřít katalog
 • NRVV – Národní registr vrozených vad
  Otevřít katalog
 • NRPOT – Národní registrů potratů
  Otevřít katalog
 • NRAR – Národní registr asistované reprodukce
 • NRKI – Národní registr kardiovaskulárních intervencí
  Otevřít katalog
 • NKR – Národní kardiochirurgický registr
 • NRKN – Národní registr kloubních náhrad
 • NRLUD – Národní registr léčby uživatelů drog
  Otevřít katalog
 • NRU – Národní registr úrazů
 • NRNP – Národní registr nemocí z povolání
 • NRPATV – Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství
  Otevřít katalog