Datové standardy

V průběhu projektu byla standardizována a zdokumentována všechna datová rozhraní Národních zdravotních registrů. Jedná se o 14 ks revidovaných datových standardů a kontrolních vazeb, které jsou zveřejněny na webových stránkách ÚZIS, dostupné na http://www.uzis.cz/datova-rozhrani.

Konkrétně jde o datová rozhraní k následujícím registrům:

 • NOR – Národní onkologický registr
 • NRHOSP – Národní registr hospitalizovaných
 • LPZ – List o prohlídce zemřelého
 • NRROD – Národní registr rodiček
 • NRNAR – Národní registr novorozenců
 • NRVV – Národní registr vrozených vad
 • NRPOT – Národní registrů potratů
 • NRAR – Národní registr asistované reprodukce
 • NRKI – Národní registr kardiovaskulárních intervencí
 • NKR – Národní kardiochirurgický registr
 • NRLUD – Národní registr léčby uživatelů drog
 • NRU – Národní registr úrazů
 • NRPATV – Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství
 • NRHZS – Národní registr hrazených zdravotních služeb

V rámci aktivity byl dále vytvořen dokument shrnující pravidla pro testování souladu NIS s datovým rozhraním registrů NZIS:

 • Rámcový návrh postupů pro testování souladu NIS s datovým rozhraním registrů NZIS (PDF soubor, 490 kB)
  Otevřít