Konference, semináře

Zdravotnické informační systémy ÚZIS ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví

 6. 2. 2018
 Praha, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Dne 6. února 2018 se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR konal seminář věnovaný zdravotnickým informačním systémům pro orgány ochrany veřejného zdraví. Na semináři se sešli zástupci Ministerstva zdravotnictví, sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, Státního zdravotního ústavu, krajských hygienických stanic a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Seminář – sběr dat do NZIS pro poskytovatele lůžkové péče v Praze

 20. 9. 2017
 Praha, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Dne 20. září 2017 byl v rámci projektu „Rozvoj technologické platformy NZIS“ uspořádán Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky v refektáři Emauzského kláštera odborný seminář „Sběr dat do NZIS“ pro poskytovatele lůžkové péče v Praze a pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy.

Mezikrajová konference epidemiologů

 16. 5. 2017  —  18. 5. 2017
 Pardubice, hotel Zlatá Štika

V termínu 16.–18. 5. 2017 se v Pardubicích uskutečnila mezikrajové konference epidemiologů za účasti pěti krajů (Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký, hl. m. Praha). V rámci dané konference byl ÚZIS ČR spolupořadatel akce a zároveň bylo do programu zahrnuto 8 přednášek věnovaných národním zdravotnickým registrům, neinfekční epidemiologii a spolupráci s jinými subjekty zdravotnictví.

Seminář Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města

 30. 3. 2016
 Praha, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Ústav zdravotnických informací ČR (ÚZIS) a Institut biostatistiky a analýz MU uspořádaly v předposlední březnový den první z cyklu seminářů o úloze a využití Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Jeho plný název zněl „Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR“.