Podpůrné aplikace

Aplikace pro správu číselníků

Aplikace pro správu číselníků

Aplikace ,,Jednotná správa číselníků“, dále jen JSC, je určena ke standardizaci a správu několika set číselníků v rámci Národního zdravotnického informačního systému, udržující i specializované číselníky typu MKN-10 a číselníky vytvářené v rámci synergického projektu DRG Restart. Jelikož se jedná o komponentu integrovanou do stávajících systémů NZIS v JTP, není přístupná samostatně, ale pouze pro registrované uživatele. Aplikace byla převedena do produkčního prostředí, přičemž oprávnění uživatele již disponují přístupovými údaji a aplikaci aktivně využívají.

Dokumentace k aplikaci:

 • Úlohy a funkce aplikace (PDF soubor, 870 kB)
  Otevřít
 • Manuál aplikace pro správu číselníků (PDF soubor, 1,4 MB)
  Otevřít

Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur

Aplikace je zaměřená na správu, schvalování a oceňování zdravotních výkonů a procedur, a zároveň je implementace této aplikace nezbytná pro synergický projekt DRG Restart. Aplikace byla převedena pod Jednotnou technologickou platformu (JTP) a je již v produkčním provozu dostupní pro širokou veřejnost na adrese https://szv.mzcr.cz/.

Dokumentace k aplikaci:

 • Uživatelská příručka aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur (PDF soubor, 1,0 MB)
  Otevřít

Informační systém infekčních nemocí (ISIN)

Účelem aplikace je získávání informací o výskytu infekčních onemocnění k posouzení vývoje epidemiologické situace na území ČR ke sledování zdravotního stavu obyvatelstva a k řízení poskytování zdravotní péče. Aplikace ISIN je určena převážně cílové skupině Krajských hygienických stanic. Více informací k aplikaci je dostupných na webu ÚZIS ČR na adrese http://www.uzis.cz/registry/organu-ochrany-verejneho-zdravi/infekcni-nemoci.

Aplikace ISIN byla v rámci projektu NZIS doprogramována a uvedena do produkčního prostředí JTP a nyní je již aktivně využívána stan KHS. Jelikož se jedná o jeden z IS sloužících výhradně pro potřeby KHS, je aplikace dostupná pouze po přihlášení oprávněného uživatele do prostředí registrů resortu zdravotnictví.

Dokumentace k aplikaci:

 • Aplikace ISIN – uživatelský manuál (PDF soubor, 910 kB)
  Otevřít