Podpůrné aplikace

Aplikace pro správu číselníků

Aplikace je určena ke standardizaci a správu několika set číselníků v rámci Národního zdravotnického informačního systému, udržující i specializované číselníky typu MKN10 a číselníky vytvářené v rámci synergického projektu DRG Restart. V červenci 2019 byla aplikace převedena do produkčního provozu a nyní je k dispozici pro širokou veřejnost na webové adrese ministerstva zdravotnictví, dostupná zde:

https://szv.mzcr.cz/

Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur

Aplikace zaměřená na správu, schvalování a oceňování zdravotních výkonů a procedur. Také implementace této aplikace je nezbytná pro synergický projekt DRG Restart. Aktuálně je řešen převod aplikace pod JTP.

Informační systém infekčních nemocí (ISIN)

Účelem aplikace je získávání informací o výskytu infekčních onemocnění k posouzení vývoje epidemiologické situace na území ČR, ke sledování zdravotního stavu obyvatelstva a k řízení poskytování zdravotní péče. Aplikace IS IN je určena převážně cílové skupině Krajských hygienických stanic.

Více informací o aplikaci je dostupných na webu ÚZIS ČR, dostupné zde:

http://www.uzis.cz/registry/organu-ochrany-verejneho-zdravi/infekcni-nemoci